default-logo

Sýra Takým O G B M A Y AV P
1 SAKARYATÜVASAÞDEMIRSPOR 5 4 1 0 20 4 16 13
2 SAPANCAAKADEMÝSPOR 5 3 2 0 14 3 11 11
3 SAKARYASTARSPOR 5 3 1 1 21 7 14 10
4 ARÝFÝYESPOR 5 2 0 3 9 11 -2 6
5 SAKARYAAKADEMÝKSPOR 5 1 0 4 7 22 -15 3
6 HIZIRTEPEÖZENSPOR 5 0 0 5 3 27 -24 0
1.hafta
SAPANCAAKADEMİSPOR 4 0 ARİFİYESPOR
HIZIRTEPEÖZENSPOR 0 10 SAKARYASTARSPOR
SAKARYAAKADEMİKSPOR 1 6 SAKARYATÜVASAŞDEMIRSPOR
2.hafta
SAKARYASTARSPOR 1 1 SAPANCAAKADEMİSPOR
SAKARYATÜVASAŞDEMIRSPOR 7 0 HIZIRTEPEÖZENSPOR
ARİFİYESPOR 4 0 SAKARYAAKADEMİKSPOR
3.hafta
SAKARYAAKADEMİKSPOR 2 6 SAKARYASTARSPOR
HIZIRTEPEÖZENSPOR 0 4 SAPANCAAKADEMİSPOR
SAKARYATÜVASAŞDEMIRSPOR 3 1 ARİFİYESPOR
4.hafta
HIZIRTEPEÖZENSPOR 2 3 SAKARYAAKADEMİKSPOR
SAKARYASTARSPOR 3 1 ARİFİYESPOR
SAPANCAAKADEMİSPOR 1 1 SAKARYATÜVASAŞDEMIRSPOR
5.hafta
ARİFİYESPOR 3 1 HIZIRTEPEÖZENSPOR
SAKARYAAKADEMİKSPOR 1 4 SAPANCAAKADEMİSPOR
SAKARYATÜVASAŞDEMIRSPOR 3 1 SAKARYASTARSPOR