default-logo

29
EYL
2023

Olağanüstü Genel Kurul İlanı

Posted By :
Comments : 0

SAKARYA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONUMUZUN 7405 SAYILI KANUN GEREĞİ YAPILMASI GEREKEN SEÇİMSİZ TÜZÜK TADİLATLI OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI 17 EKİM 2023 SALI GÜNÜ SAAT : 14:00 ‘DE ERENLER ATATÜRK STADINDA YAPILACAKTIR.EKSERİYET SAĞLANAMADIĞI TAKDİRDE İKİNCİ TOPLANTI 24 EKİM 2023 SALI GÜNÜ AYNI YER VE SAATTE YAPILACAKTIR.

GÜNDEM

1. YOKLAMA VE AÇILIŞ
2. BAŞKANIN AÇILIŞ KONUŞMASI
3. DİVAN TEŞEKKÜLÜ
4. YENİ TÜZÜĞÜN OKUNMASI MÜZAKERESİ VE KABULÜ
5.DİLEK VE TEMENNİLER
6. KAPANIŞ