default-logo

29
MAR
2024

SAKARYA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU OLAĞAN KONGRE İLANI

OLAĞAN KONGRE İLANI

Sakarya Amatör  Spor Kulüpler Federasyonumuzun Olağan genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulumuzun 29.03.2024 gün ve 4 sayılı toplantısında almış olduğu karar ile 16 NİSAN 2024 Salı günü saat : 14:00’de Erenler Belediyesi Kongre salonunda yapılmasına , ekseriyet sağlanamadığı taktirde ikinci toplantının 24 Nisan 2024 Çarşamba günü aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem maddeleri ile yapılmasına.

G Ü N D E M

   1-Yoklama ve açılış
2-Başkanın açılış konuşması
3-Divan teşekkülü
4-Yönetim Kurulu Faaliyet ve hesap raporlarının okunması ve kabulü
5-Kesin hesap raporunun okunması ve kabulü
6-Tahmini bütçenin okunması ve kabulü
7-Denetleme kurulu raporunun okunması ve kabulü
8-Federasyon Tüzüğünün 15.ci maddesinin değiştirilmesi ve kabulü
9-Yönetim ,denetleme ve diğer kurulların seçimi
10-Dilek ve temenniler
11-Kapanış.