U-11 LİGİ 9.HAFTA

U-11 LİGİ 8.HAFTA

U-11 LİGİ 7.HAFTA

U-11 LİGİ 6.HAFTA –

U-11 LİGİ 4.HAFTA –

U-11 LİGİ 5.HAFTA –

U-11 LİGİ 3.HAFTA –

U-11 LİGİ 1.HAFTA

U-11 LİGİ 2.HAFTA –

U-12 LİGİ 9.HAFTA

U-12 LİGİ 8.HAFTA

U-12 LİGİ 7.HAFTA

U-14 PLAYOFF 5.HAFTA

U-12 LİGİ 5.HAFTA

U-12 LİGİ 6.HAFTA

U-12 LİGİ 4.HAFTA

U-12 LİGİ 3.HAFTA

U-14 PLAYOFF 4.HAFTA

U-12 LİGİ 1.HAFTA

U-14 PLAYOFF 2. HAFTA

U-14 PLAYOFF 3.HAFTA

U-14 PLAYOFF 1. HAFTA

U-14 ERTELENEN VE 7.HAFTA MÜSABAKA

U-12 LİGİ 2.HAFTA

U-14 LİGİ 6.hafta

KADINLAR LİGİ

1.AMATÖR PLAYOFF BARAJ MÜSABAKALARI –

U-16 PLAY OFF YARI FİNAL VE FİNAL

U-14 LİGİ 4.HAFTU-

14 LİGİ 5.HAFTA

U-14 LİGİ 3.HAFTA

1.AMATÖR PLAY OFF . PLAY OUT 3.HAFTA

U-16 PLAY OFF 9.HAFTA

SÜPER AMATÖR PLAY OFF 5. HAFTA

U-18 PLAY OFF FİNAL

U-14 LİGİ 2.HAFTA

U-16 PLAY OFF 8. HAFTA

1.AMATÖR PLAY OFF 2. PLAY OUT 2.HAFTA

U-14 LİGİ 1.HAFTA

SÜPER AMATÖR PLAY OFF 4. HAFTA

U-18 LİGİ PLAY OFF YARI FİNAL

U-16 PLAY OFF 6. HAFTA ERTELEME

1.AMATÖR PLAY OFF 1. PLAY OUT 1.HAFTA

SÜPER AMATÖR PLAY OFF 3. HAFTA

U-16 PLAY OFF 7. HAFTA

SÜPER AMATÖR PLAY OFF 2. HAFTA BAL LİGİ VE BAYAN LİGİ

26 – MART CUMARTESİ 1. AMATÖRU-

18 LİGİ PLAY OFF 9.HAFTA

SÜPER AMATÖR PLAY OFF 1.HAFTA

ERTELENEN MÜSABAKALAR-SÜPER AMATÖR 18.HAFTA PROGRAMI

U-16 PLAY OFF 6. HAFTA

27 -MART PAZAR 1. AMATÖR

U-18 LİGİ PLAY OFF 8.HAF

U-18 LİGİ PLAY OFF 7.HAFTA

U-16 PLAY OFF 5. HAFTA

SÜPER AMATÖR 18.HAFTA PROGRAMI

18 LİGİ PLAY OFF 6.HAFTA

-7 MART PAZAR-PAZARTESİ 1. AMATÖR

4-5 MART CUMA C.TESİ 1. AMATÖR

SÜPER AMATÖR 17.HAFTA PROGRAMI

U-16 PLAY OFF 4 HAFTA

SÜPER AMATÖR 17.HAFTA PROGRAMI

SÜPER AMATÖR 16.HAFTA PROGRAMI

25-26 ŞUBAT CUMA C.TESİ 1. AMATÖR

27-28 ŞUBAT PAZAR-PAZARTESİ 1. AMATÖR

SÜPER AMATÖR 15.HAFTA PROGRAMI

U-16 PLAY OFF 3 HAFTA

SÜPER AMATÖR 14.HAFTA PROGRAMI

18.19 ŞUBAT CUMA C.TESİ 1. AMATÖR

U-16 PLAY OFF 2 HAFTA

SÜPER AMATÖR 13.HAFTA PROGRAMI

U-18 LİGİ PLAY OFF 5.HAFTA

20-21 ŞUBAT PAZAR-PAZARTESİ 1. AMATÖR

U-16 PLAY OFF 1. HAFTA

11-12 ŞUBAT CUMA C.TESİ 1. AMATÖR

13-14 ŞUBAT PAZAR-PAZARTESİ 1. AMATÖR

SÜPER AMATÖR 12.HAFTA PROGRAMI

U-16LİGİ BARAJ PROGRAMI

U-16 SÜPER AMATÖR 11.HAFTA PROGRAMI

LİGİ 7. HAFTA PROGRAMI

işitme engelliler 2.ligi

U-18 LİGİ PLAY OFF 4.HAFTA

04-05 ŞUBAT 2022 1.AMATÖR 9.HAFTA PROGRAMI

06-07 ŞUBAT2022 1.AMATÖR 9.HAFTA PROGRAMI

U-18 LİGİ PLAY OFF 2.HAFTA

U-18 LİGİ PLAY OFF 3.HAFTA

U-18 LİGİ PLAY OFF 1.HAFTA

14-15 OCAK 2022 1.AMATÖR 8.HAFTA PROGRAMI

16-17 OCAK 2022 1. AMATÖR 8.HAFTA PROGRAMI

SÜPER AMATÖR 10.HAFTA PROGRAMI

U-16-LIGI-5.-HAFTA-PROGRAMI

U-16-LIGI-4.-HAFTA-PROGRAMI

U-16-LIGI-6.-HAFTA-PROGRAMI

U-18 LİGİ 7.HAFTA VE BARAJ PROGRAMI

U-18 LİGİ 5.HAFTA PROGRAMI

U-16 LİGİ 2. HAFTA PROGRAMI

U-16 LİGİ 3. HAFTA PROGRAMI

U-18 LİGİ 4.HAFTA PROGRAMI

U-16 LİGİ 1. HAFTA PROGRAMI

26-27 ARALIK 1.AMATÖR 7.HAFTA PROĞRAMI

24-25 ARALIK 1.AMATÖR 7.HAFTA PROĞRAMI

17-18 ARALIK 1.AMATÖR 6.HAFTA PROGRAMI

U-18 LİGİ 6.HAFTA PROGRAMI

SÜPER AMATÖR 9.HAFTA PROGRAMI

19 -20 ARALIK 1.AMATÖR 6.HAFTA PROĞRAMI

U-18 LİGİ 3.HAFTA PROGRAMI

U-18 LİGİ 2.HAFTA PROGRAMI

SÜPER AMATÖR 8.HAFTA PROGRAMI

SÜPER AMATÖR 7.HAFTA PROGRAMI

12-13 ARALIK 1.AMATÖR 5.HAFTA PROĞRAMI

-18 LİGİ 4.HAFTA PROGRAMI (2)

10-11 ARALIK 1.AMATÖR 5.HAFTA PROĞRAMI

03-04 ARALIK 1.AMATÖR 4.HAFTA PROĞRAMI

05-06 ARALIK 1.AMATÖR 4.HAFTA PROĞRAMI

SÜPER AMATÖR 6.HAFTA PROGRAMI

U-18 LİGİ 1.HAFTA PROGRAMI

26-27 KASIM 1.AMATÖR 3.HAFTA PROĞRAMI

28-29 KASIM 1.AMATÖR 3.HAFTA PROĞRAMI

SÜPER AMATÖR 5.HAFTA PROGRAMI

19-20 KASIM 1.AMATÖR 2. HAFTA PROGRAMI

21-22 KASIM 1.AMATÖR 2. HAFTA PROGRAMI

SÜPER AMATÖR 4.HAFTA PROGRAMI

12-13 KASIM 1.AMATÖR 1. HAFTA PROGRAMI

14-15 KASIM 1.AMATÖR 1. HAFTA PROGRAMI

SÜPER AMATÖR 3.HAFTA PROGRAMI

SÜPER AMATÖR 2.HAFTA PROGRAMI

SÜPER AMATÖR 1.HAFTA PROGRAMI

1.AMATÖR 21. HAFTA PROGRAMI

13.14.15 MART SÜPER AMATÖR 21.HAFTA

1.AMATÖR-U-19-PLAY-OFF-9.HAFTA_

U-16 A- ligi – final

U-15-A-LİGİ-LİG-12-B-PLAY-OFF-5.HAFTA

1.AMATÖR U-19 PLAY OFF 8.HAFTA

U-15 A LİGİ LİG 11 – B PLAY OFF 4.HAFTAHAFTA

07-08 MART SÜPER AMATÖR 20.HAFTA

1.AMATÖR 20. HAFTA PROGRAMI

U-17 A LİGİ 6.7. HAFTA

29- ŞUBAT 01 MART SÜPER AMATÖR 19.HAFTA

U-16 A- ligi -yarı final

1.AMATÖR 19. HAFTA PROGRAMI

1.AMATÖR U-19 PLAY OFF 7.HAFTA

22-23 ŞUBAT SÜPER AMATÖR 18.HAFTA

1.AMATÖR 18. HAFTA PROGRAMI

U-17 A VE B LİGİ 5. HAFTA

U-16 A- ligi -14.HAFTA

U-15 A LİGİ LİG 10. – B PLAY OFF 3.HAFTAHAFTA

U-16 A- ligi -13.HAFTA

U-16 A- ligi -12-.HAFTA

U-16 A- ligi 11-HAFTA

U-15 A LİGİ LİG 9. – B PLAY OFF 2.HAFTAHAFTA

U-14 -A LİGİ FİNAL

08-09 OCAK SÜPER AMATÖR 17.HAFTA

1.AMATÖR U-19 PLAY OFF 6.HAFTA

1.AMATÖR 17. HAFTA PROGRAMI

U-15 A LİGİ LİG İ 8. – B PLAY OFF 1.HAFTAHAFTA

U-17 A VE B LİGİ 4. HAFTA

1.AMATÖR U-19 PLAY OFF 5.HAFTA

U-14 -A LİGİ YARI FİNAL

U-17 A VE B LİGİ 3. HAFTA

U-15 A LİGİ VE B LİGİ 7. HAFTA

1.AMATÖR 16. HAFTA PROGRAMI

U-17 A VE B LİGİ 2. HAFTA

01-02 OCAK SÜPER AMATÖR 16.HAFTA

U-15 A LİGİ VE B LİGİ 6. HAFTA

1.AMATÖR U-19 PLAY OFF 4.HAFTA

U-14 -A LİGİ 14.HAFTA

U-17 A VE B LİGİ 1. HAFTA

1.AMATÖR 15. HAFTA PROGRAMI

U-16 A- ligi 10. hafta,B ligi play off 5.hafta

25-26 OCAK SÜPER AMATÖR 15.HAFTA

U-14 -B PLAYOFF 7. HAFTA . A LİGİ 12-13.HAFTA

U-16 A- ligi 9. hafta,B ligi play off 4.hafta

U-15 A LİGİ VE B LİGİ 4 HAFTA

1.AMATÖR U-19 PLAY OFF 2.3. HAFTA PROGRAMI

1.AMATÖR 14. HAFTA PROGRAMI

18-19 OCAK SÜPER AMATÖR 14.HAFTA

2019-2020 YILDIZ KIZLAR TÜRKIYE ŞAMPIYONASI

U-14 -B PLAYOFF 6. HAFTA . A LİGİ 11.HAFTA

1.AMATÖR U-19 PLAY OFF 1.HAFTA PROGRAMI

U-16 A- ligi 8. hafta,B ligi play off 3.hafta

1.AMATÖR 13. HAFTA PROGRAMI

11-12 OCAK SÜPER AMATÖR 13.HAFTA

U-14 -B PLAYOFF 5.HAFTA – A LİGİ 10.HAFTA

1.AMATÖR 12. HAFTA PROGRAMI

04.05 OCAK SÜPER AMATÖR 12.HAFTA

U-15 A LİGİ VE B LİGİ 3 HAFTA

U-15 A LİGİ VE B LİGİ 2HAFTA

U-16 A- ligi 7. hafta,B ligi play off 2.hafta

U-16 A- ligi 6. hafta,B ligi play off 1.hafta

U-14 -B PLAYOFF 4.HAFTA -A LİGİ 9.HAFTA

2.AMATÖR U-19 LİGİ 7.HAFTA PROGRAMI

U-15 A LİGİ VE B LİGİ 1 HAFTA

2.AMATÖR U-19 LİGİ 6.HAFTA PROGRAMI

U-16 A-B ligi 5. hafta

2.AMATÖR U-19 LİGİ 5.HAFTA PROGRAMI

U-16 A-B ligi 4. hafta

U-14 A LİGİ 8.HAFTA B PLAY OFF 3. HAFTA

2.AMATÖR U-19 LİGİ 4.HAFTA PROGRAMI

U-14 A LİGİ 7.HAFTA B PLAY OFF 2. HAFTA

2.AMATÖR U-19 LİGİ 2.HAFTA PROGRAMI

U-16 A-B ligi 3. hafta

2.AMATÖR U-19 LİGİ 3.HAFTA PROGRAMI

U-16 A-B ligi 2. hafta

U-14 A LİGİ 6 HAFTA B PLAY OFF 1. HAFTA

1.AMATÖR 11. HAFTA PROGRAMI

07-08 SÜPER AMATÖR 11.HAFTA

02-03 KASIM SÜPER AMATÖR 6.HAFTA

2.amatör u-19 1.hafta

-01 KASIM-ARALIK SÜPER AMATÖR 10.HAFTA

1.AMATÖR 10. HAFTA PROGRAMI

U-14 A-B ligi 5. hafta

U-16 A-B ligi 1. hafta

1.AMATÖR U-19 LİGİ 1.HAFTA PROGRAMI

1.AMATÖR U-19 LİGİ 1.HAFTA PROGRAMI

1.AMATÖR U-19 LİGİ BARAJ PROGRAMI

23-24 KASIM SÜPER AMATÖR 9.HAFTA

U-14 A-B ligi 4. hafta

1.AMATÖR 9. HAFTA PROGRAMI

1.AMATÖR U-19 LİGİ 7.HAFTA PROGRAMI

1.AMATÖR 8. HAFTA PROGRAMI

16-17 KASIM SÜPER AMATÖR 8.HAFTA

1.AMATÖR U-19 LİGİ 6.HAFTA PROGRAMI

09-10 KASIM SÜPER AMATÖR 7.HAFTA

U-14 A-B ligi 3. hafta

U-14 A-B ligi 2. hafta

1.AMATÖR U-19 LİGİ 5.HAFTA PROGRAMI

1.AMATÖR 7. HAFTA PROGRAMI

U-14 A ve B ligi 1. hafta

1.AMATÖR 6. HAFTA PROGRAMI

1.AMATÖR U-19 LİGİ 3.HAFTA PROGRAMI

1.AMATÖR 5. HAFTA PROGRAMI

26-27 EKİM SÜPER AMATÖR 5.HAFTA

1.AMATÖR 4. HAFTA PROGRAMI

1.AMATÖR U-19 LİGİ 4.HAFTA PROGRAMI

1.AMATÖR U-19 LİGİ 2.HAFTA PROGRAMI

19-20 EKİM SÜPER AMATÖR 4.HAFTA

1.AMATÖR 3. HAFTA PROGRAMI

1.AMATÖR U-19 LİGİ 1.HAFTA PROGRAMI

12-13 EKİM SÜPER AMATÖR 3.HAFTA

1.AMATÖR 2. HAFTA PROGRAMI

28-29 EYLÜL SÜPER AMATÖR 1.HAFTA

(2018-2019 ARŞİV)

1.AMATÖR 1. HAFTA PROGRAMI

5-6 EKİM SÜPER AMATÖR 2.HAFTA